Tags

ปั๊มกรองสระ คลอรีนผง คลอรีนเกล็ด ปั๊มจากุซซี่ ไฟใต้น้ำ ปั๊มกรอง ปั๊มเจ็ทสปา sawada สายดูดตะกอน ปั๊มสปา ปั๊มสระ ถังกรอง HAYWARD บันไดสระว่ายน้ำ บันไดสระ วาวล์ TEST KIT 3way valve โซดาแอซ หลอดLED มัลติพอร์ทวาวล์ วาวล์สามทาง น้ำยากำจัดตะไคร่ หลอดไฟแอลอีดี ผงกรอง emaux ตู้เชาน่า ไฟแอลอีดี ตะแกรงน้ำล้น เครื่องวัดค่ากรดด่าง ถังกรองทราย ไฟใต้น้ำLED Hayward Sand Filter เครื่องวัดความเข้มข้นคลอรีน skimmer box ถังกรองASTRAL ORP METER ปั๊มHAYWARD เครื่องวัดปริมาณเกลือ ยูเนียนเช็ดวาวล์ sawada AIR BLOWER คลอรีนสระ เครื่องวัดเกลือ ยูเนียนบอลวาวล์ คลอรีนก้อน ช๊อคคลอรีน soda ash ไฟใต้น้ำฮาโลเจน MULTIPORT VALVE วาวล์เปลี่ยนทางน้ำ เกลือบริสุทธิ์ หลอดไฟสระแอลอีดี DE POWER WATER DESCENT เตาซาวน่า ให้ความร้อนผ่านการรดน้ หลอดแอลอีดี เกรทติ้ง เครืองวัดpH ถังกรองHAYWARD บันไดสแตนเลส ไฟLED GRATING pH METER ถังกรองทราย.Hayward Side Mount เครื่องวัดคลอรีน สกริมเมอร์ ปั๊มกรองสระ ASTRAL POOL เช็ดวาวล์ Floor Inlet คลอรีนสระว่ายน้ำ ปั๊มกรองHAYWARD SALT METER UPVC valve CONTROL BOX คลอรีนเม็ด แอร์สวิซท์ ฟีนิวเมติก

ผู้ผลิต

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.vpoolshop.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

1.เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย

2.เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน

3.เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ

4.เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

5.เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

6.เราได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย

7.บริษัทได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค

8.เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ

    ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่ c_viriyapan@yahoo.com หรือ โทร 02 9403046-7หรือ0818891979

 


หน้าหลักหน้าหลัก